Soft PVC Compound

Soft PVC Compound

Soft PVC Compound คือ พลาสติกพีวีซีที่ผ่านการใส่สารเติมแต่ง เข้าไปในสัดส่วนที่เหมาะสมง่ายต่อการขึ้นรูป การผลิต และออกแบบที่หลากหลาย มีการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อแก้ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ ให้ดี และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้และรูปแบบการใช้งาน ให้เหมาะสมกับการใช้งานและความต้องการของผู้ใช้ โดยกลุ่มเม็ดพลาสติกพีวีซีคอมปาวด์ในกลุ่มนี้มีการนำไปใช้งานทั้งด้านการฉีก การรีด หรืออื่น ๆ แล้วแต่ประภทของสินค้าที่ต้องการ